Celý areál Mlyna Klepáč poskytuje zázemie pre turistické zrazy, športové a kultúrne podujatia, prírodovednú krúžkovú činnosť, ekologicky zamerané aktivity, stanové tábory, pohybové aktivity a ďalšie činnosti pripravované pre deti, mládež a klubová činnosť združení s rôznym tématickým zameraním.

 

 

 

 

 

 

 

Festivalová krajina tRadovania (26. júna 2021)

 

Jazda pony Express 2012

Pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Bratislavy sa  v areáli mlyna Klepáč konala pripomienka na túto udalosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pony Express 2011 v areáli Mlyna Klepáč sa dňa 13.8.2011 uskutočnil pri príležitosti slávnostného odchodu jazdy PONY EXPRESS program, ktorý pre všetkých návštevníkov pripravili členovia jazdy Pony Express a občianske združenie Western Club Košice a Združenie pre VIII. mlyn na Vydrici, Klepáč. Tento rok nám prialo počasie viac ako minulý rok a aj preto si bohatý program počas celého dňa prišlo pozrieť veľké množstvo dospelých ako aj detí. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.

11. a 12. februára 2011 sa na Klepáči konal prvý ročník hudobného folkového festivalu "Zimný zraz folkových muzikantov a pesničiek KLEPAČ 2011" na ktorom počas dvoch dní vystúpili slovenské a české folkové kapely. Ďakujeme všetkým návštevníkom, účastníkom a hudobnej spoločnosti GRAN za vytvorenie jedinečnej atmosféry. S heslom "Folk žije", sa tešíme na ďalšie podujatie.
Foto nájdete už čoskoro v galérii.

Po úspešnom prvom ročníku Folk festu, sme sa dočkali aj druhého pokračovania. Hlavne vďaka hudobnej spoločnosti GRAN, jej členov a kamarátov sa Klepáč v dňoch 10. a 11. februára 2012 premenil na baštu folku na Slovensku. Svoje folkové umenie predviedli slovenské a české kapely podporené vynikajúcimi individuálnymi výkonmi sólistov. Každí kto prišiel a videl, ale hlavne počul, musí uznať, že tretí ročník folkového festivalu už organizátori jednoducho musia pripraviť.

25.1.2011 sa v priestoroch zrekonštruovaného mlyna Klepáč uskutočnilo stretnutie členov TCB - Tramp Club Bratislava (http://www.ahojahoj.szm.com/). Klepáč-združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici, ktoré má objekt mlyna v prenájme, privítalo požiadavku pomôcť s organizáciou stretnutia formou poskytnutia priestoru s veľkým nadšením. Činnosť a ciele TCB sú veľmi blízke poslaniu, ktoré mlyn Klepáč napĺňa.
Najbližšie podujatie v spolupráci s TCB sa uskutoční dňa 29.5.2012 v mlynici Klepáča.
TCB.pdf
Foto zo stretnutí nájdete v galérii, autorom fotografií je pán Jozef Zelner - Pekelník, ktorému týmto ďakujeme.