Milí priatelia, často sme svedkami chátrania starých budov, unáhlených demolácií historických nehnuteľností, či nenávratného zániku stavebných alebo technických pamätihodností. Mnohé pozoruhodné miesta dnes žijú iba v spomienkach.

Ôsmy mlyn na Vydrici v lokalite Železnej studienky, známy ako KLEPÁČ je v tomto trende výnimkou. Našim cieľom bolo ča najviac zachovať pôvodný vzhľad, vdýchnuť mu život na ďalšie roky a poskytnúť ho najmä deťom a mládeži pre ich záujmy aj pre výchovu k univerzálnym hodnotám človeka a prírody.

Členovia združenia Klepáč.


Nezisková organizácia Klepáč – združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici kladie vo svojej činnosti jednoznačný dôraz na naplnenie slov RNDr. Ľudmily Sedlárovej, ktorá na KLEPÁČI prežila roky svojej mladosti a dospievania. K uskutočneniu jej želania vrátiť tomuto krásnemu miestu nádych dôstojnosti preto združenie privíta nezištnú pomoc každého, kto môže do tohto jedinečného mlyna prispieť svojou „troškou“.

Zámery združenia sú v súlade s plánmi obnovy areálu Železnej studienky, ako aj s konceptom ochrany prírody a obnovy technických pamiatok, čím združenie napĺňa verejný záujem a prispieva k rozvoju mesta. Hlavným cieľom využitia Klepáča v ďalších rokoch je vdýchnuť tomuto miestu nový život, podporiť smerovanie mladej generácie k univerzálnym hodnotám človeka a prírody a oživiť časť spoločnej histórie.

Klepáč má slúžiť najmä deťom a mládeži pre vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode a ďalšie záujmové činnosti aj s možnosťou krátkodobého ubytovania.

Ohlasy

Sponzori

Aj keď objekt „Klepáč“ je v súkromnom vlastníctve, zabezpečenie dlhodobého plnenia účelu bude zverené verejnoprospešnej organizácii. Realizácia projektu – splnenie vôle p. RNDr. Ľudmily Sedlárovej – Rabanovej, ktorá venovala nehnuteľnosť „Klepáč“ pre uvedený účel, vyžaduje veľa úsilia, je náročná na finančné prostriedky, ale dá sa zvládnuť s podporou a za porozumenia všetkých zaiteresovaných.

Združenie Klepáč s finančným prispením Bratislavského samosprávneho kraja kúpilo a osadilo pre deti v areáli mlyna Klepáč nový mobiliár detského ihriska. Týmto sa chceme poďakovať BSK za spoluprácu na tomto projekte.

Klepáč - združenie pre VIII. mlyn na Vydrici.