Nezisková organizácia Klepáč – združenie pre ôsmy mlyn na Bvydrici kladie vo svojej činnosti jednoznačný dôraz na naplnenie slov RNDr. Ludmily Sdlákovej, ktorá na KLEPÁČI prežila roky svojej mladosti a dospievania. K uskutočneniu jej želania vrátiť tomuto krásnemu miestu nádych dôstojnosti preto združenie privíta nezištnú pomoc každého, kto môže do tohto jedinečného mlyna prispieť svojou „trochou“.

Zámery združenia sú v súlade s plánmi obnovy areálu Železnej studienky, ako aj s konceptom ochrany prírody a obnovy technických pamiatok, čím združenie napĺňa verejný záujem a prispieva k rozvoju mesta. Hlavným cieľom využitia Klepáča v ďalších rokoch je vdýchnuť tomuto miesta nový život, podporiť smerovania mladej generácie k univerzálnym hodnotám človeka a prírody a oživiť časť spoločnej histórie.

Klepáč má slúžiť najmä deťom a mládeži pre vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode a ďalšie záujmové činnosti aj s možnosťou krátkodobého ubytovania.

 

Ohlasy

 

Sponzori

Ing. Viliam Sedlár
Michael Dragašič
Holcím Slovensko, a.s.

Radko Kašiar Ing. Jaroslav Hančinský
V. Šmídt
Stanislav Kašíar PeadDR. Ján Andráš R. Šmídt
andrew | eBMA s.r.o Schoenbecková Viera Ratzerová
MAX-ART, s.r.o. p. Šturcer
ZIPP Bratislava, spol. s.r.o.
P. Šujanová
PhDR. Ing. Michal Suchoba
p. Šmidlák
Mgr. Tomáš Kratochvíla
Z. Pribincová

Peter Kratochvíla
H. Bribincová


Aj keď objekt „Klepáč“ je v súkromnom vlastníctve, zabezpečenie dlhodobého plnenia účelu bude zverené verejnoprospešnej organizácii. Realizácia projektu – splnenie vôle p. RNDr. Ľudmily Sedlárovej – Rabanovej, ktorá venovala nehnuteľnosť „Klepáč“ pre uvedený účel, vyžaduje veľa úsilia, je náročná na finančné prostriedky, ale dá sa zvládnuť s podporou a za porozumenia všetkých zaiteresovaných.