DAPHNE v spolupráci s občianskym združením Klepáč realizuje programy pre deti materských a základných škôl aj v prostredí mlyna Klepáč. DAPHNE sa snaží deťom priblížiť nielen vedomosti, ale vypestovať aj priateľský a zodpovedný vzťah k prírode a svojmu okoliu.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna nezisková organizácia zameraná na ochranu prírody, ktorá vznikla v roku 1993.
Inštitút DAPHNE je expertnou organizáciou v oblasti ochrany a obnovy nelesných ekosystémov, manažmentového plánovania v oblasti ochrany prírody, environmentálnej výchovy, zvyšovania povedomia verejnosti a ovplyvňovania environmentálnej politiky a to na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

ponuku pre základné školy  nájdete TU pre materské školy kliknite TU

Program Dňa Zeme 22.4.2012