Už 10 rokov s láskou a nadšením pripravujeme pre deti denné aj pobytové tábory, detské outdoor narodeninové oslavy, turistické potulky či  opekačky v lese.  Radi nás navševujú triedy Zš a Mš na školské výlety, školy v prírode s ubytovaním , jednodňové výlety .S radosťou im pripravujeme pokladovky , keškovačky, prehliadky vojenských bunkrov ktoré sú po celej oblasti Železnej studienky ,Kamzíka a Malých Karpát. Deťom radi ukážeme nové chodníčky lesom , miesta kde chodia srnky, jazvece , líšky či iná zver. Formou pútavých príbehov, povestí  a rozprávok sa dozvedia veľa o histórii Źeleznej studienky či mlynov na potoku Vydrica. Organizujeme aj tvorivé dielne, akcie MDD ,teambuildingy pre dospelých..Táto práca nás baví , je pre nás potešením a hrou.