Už 10 rokov s láskou a nadšením pripravujeme rôzne programy pre deti. Okrem letného tábora či outdoorových narodeninových osláv nás radi navševujú žiacke triedy Zš a Mš na školské výlety, školy v prírode s ubytovaním , jednodňové opekačky ....My im s radosťou pripravujeme pokladovky , kešky , objavujeme vojenské bunkre , ukazujeme nové chodníčky lesom a spoznávame krásnu faunu a flóru Železnej studienky , Kamzíka a lesov Malých Karpát. Formou pútavých príbehov, povestí  a rozprávok sa dozvedia veľa o histórii Źeleznej studienky či mlynov na potoku Vydrica. Organizujeme sobotňajšie  "Turistické potulky"  pred deti už od 5 rokov ale pripravujeme aj tvorivé dielne, akcie MDD ,teambuildingy pre dospelých..Toto nás baví a práca je pre nás hrou.