Mlyn Klepáč Nezaradené Zážitky pre deti

Zážitky pre deti

Už viac ako 11 rokov s láskou a nadšením pripravujeme pre deti denné aj pobytové tábory, detské „outdoorové“ narodeninové oslavy, či opekačky v lese. Radi nás navštevujú triedy základné a materské školy v rámci školských výletov a jednodňových škôl v prírode. S radosťou im pripravujeme „pokladovky“, „keškovačky“, prehliadky vojenských bunkrov, ktoré sú po celej oblasti Železnej studienky, Kamzíka a Malých Karpát. Deťom radi ukážeme nové chodníčky lesom. Spoznajú miesta, kde chodia srnky, jazvece, líšky a iná zver. Formou pútavých príbehov, povestí a rozprávok sa dozvedia veľa o histórii Železnej studienky či mlynov na potoku Vydrica. Organizujeme akcie MDD, teambuildingy pre dospelých. Táto práca nás baví, je pre nás potešením a hrou.